h1

Avís Legal

 

Actualitzat el 3/07/2018 a les 10:38

Versió: 1 El present avís legal (d’ara endavant, l’avís legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.estudighazal.com (d’ara endavant, el web), propietat de CRISTINA MOGAS RÀFOLS, amb NIF 40445997Z amb domicili social al carrer Caldes de Montbui, 77, de Girona, CP 17003

 


Legislació

Amb caràcter general les relacions entre http://www.estudighazal.com amb usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jur isdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 


Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb http://www.estudighazal.com El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix p els seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 


Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de http://www.estudighazal.com i, p er tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit d e http://www.estudighazal.com . Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 


Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pà gina web http://www.estudighazal.com té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.