h1

Inscripcions

 

Formulari inscripció Taller Hipopressius N1

Pots formalitzar la inscripció telemàticament omplint el Formulari d’inscripció sense necessitat d’adreçar-te al centre. Un cop rebem el teu formulari, ens posarem en contacte per confirmar la plaça.

Si prefereixes inscriure’t presencialment, contacta’ns via telefònica o per correu electrònic i concertarem una hora de visita.

.


PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

 • Omplir el full d’inscripció i fer efectiu el pagament de la Matrícula (30€) i la Quota Mensual.
 • Els alumnes ja inscrits en el centre que no hagin fet efectiva el mes d’agost la Quota de Manteniment hauran d’abonar de nou l’import de la matrícula.

NORMATIVA DEL CENTRE: 

És important entendre que la inscripció implica el coneixement i l’acceptació de la normativa del centre.

 • El període de classes de la temporada 2022-23 va des del 5 de setembre al 31 de juliol, tancant el mes d’agost per vacances d’estiu.
 • La quota és mensual i s’ha d’abonar dins els primers 5 dies del mes.
 • Els rebuts domiciliats pel banc que siguin retornats s’abonaran en efectiu amb el corresponent recàrrec bancari.
 • La no assistència a les classes no eximeix del pagament de la quota mensual i sota cap concepte serà retornada ni es cobrarà mitja mensualitat.
 • Seguim el calendari escolar de festius a Catalunya i els dies festius, com el període de vacances de Nadal o Setmana Santa, no són recuperables. Consulta el calendari de festius.
 • Durant el període de vacances del mes d’agost s’ha d’abonar la Quota de Manteniment (20€). En el cas de no fer-la efectiva es considerarà com a Baixa, i caldrà inscriure’s de nou i abonar altre cop l’import de la matrícula, si es volen reprendre les classes.
 • La baixa es comunicarà amb antel.lació abans del dia 25 del mes en curs i no es formalitzarà sense previ avís per part de l’alumne. És la teva responsabilitat notificar-ho a temps; en cas contrari, s’haurà d’abonar la quota del mes entrant i no s’admetran devolucions. 
 • Si la baixa és temporal (malaltia, motius personals, vacances d’estiu, …) es podrà abonar la Quota Reduïda (20€) per cada mes de baixa amb la finalitat de conservar la plaça. Caldrà comunicar-ho a secretaria abans del dia 25 del mes en curs. En el cas d’absentar-se de les classes i no haver abonat la quota corresponent, al tornar s’ haurà de pagar de nou la matrícula.
 • El centre es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de la programació i si en algun curs no s’ocupa el mínim de places establert aquest podrà anul·lar-se.

..